18 września 2019

IV SPOTKANIA MEDYKÓW Z HISTORIĄ 

„Początki rozwoju specjalizacji lekarskich na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej”

Koleżanki, Koledzy !

Tradycyjnie wzorem lat poprzednich Ośrodek Historii Warmińsko – Mazurskiej Medycyny zaprasza na IV SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ. Mimo trudnych powojennych lat medycyna na Warmii i Mazurach (Ziemiach Odzyskanych) rozwijała się dość prężnie. Stopniowo przybywali lekarze różnych specjalizacji, którzy szkoląc się w ośrodkach akademickich „przywozili” do regionu niezbędną wiedzę i umiejętności by rozwijać nowe specjalizacje uzupełniające podstawowe dziedziny medycyny. Nasi starsi koledzy, MISTRZOWIE podejmowali trud kształcenia młodych adeptów, organizacji ośrodków, byli założycielami towarzystw naukowych.
Chcemy przywołać pamięć, uhonorować lekarzy – pionierów rozwijających nowe specjalizacje i ukazać historie rozwoju poszczególnych dziedzin medycyny na Warmii i Mazurach.
Aby uczcić MISTRZÓW, oddać im należny szacunek Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny zaprasza na IV SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ, które odbędzie się w dniach 18-19 października 2019 roku. Temat wiodący to „Początki rozwoju specjalizacji lekarskich na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej”.
Zapraszamy koleżanki i kolegów do udziału w Konferencji, prosimy o poinformowanie i zainteresowanie powyższym wydarzeniem wszystkich którym bliska jest historia medycyny naszego regionu.
W imieniu Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny serdecznie zapraszam.

dr n med. Jan Zygmunt Trusewicz
Przewodniczący Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny

21 czerwca 2019

Koleżanki, Koledzy,

 

Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny organizuje wyjazd do Muzeum Medycyny we Fromborku.

W dniu 5 lipca (piątek) o godzinie 8 00 wyruszamy z parkingu ul. Knosały, przy Hotelu Wileńskim.

W programie naszej „historycznej” wycieczki przewidujemy zapoznanie się ze zbiorami muzeum, wysłuchanie niezwykle ciekawej prezentacji, będziemy także na Wzgórzu Katedralnym , które należy do zabytków najwyższej klasy, zwiedzimy również Muzeum Kopernika. 

Po wspólnym zwiedzaniu przewidujemy chwilę „wolnego czasu”. Planowany powrót około godziny 17 00.

Chętnych, zainteresowanych wycieczką prosimy o zgłaszanie się do biura izby lekarskiej. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W imieniu Ośrodka Historycznego Warmińsko-Mazurskiej Medycyny serdecznie zapraszam.

 

Zgłoszenia przyjmujemy drogą telefoniczną 89 539 19 29, kom. 609 690 466 oraz mailowąolsztyn@hipokrates.org

Wyjazd jest bezpłatny (wyżywienie we własnym zakresie).

 

Przewodniczący

Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny

 

dr n med. Jan Zygmunt Trusewicz

Close Menu