PIĄTE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ

SPOTKANIA MEDYKÓW Z HISTORIĄ na trwałe wpisały się do kalendarza wydarzeń Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny.

     Jubileuszowe PIĄTE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ poświęcono twórcom medycyny w powiatach Warmii i Mazur. Łączyło się ono także z drugim  jubileuszem – 100-leciem powstania Izb Lekarskich w Polsce.

     Konferencję zaplanowano w 2020 roku jednak ze względów epidemiologicznych mogła się odbyć 20 listopada 2021 r

PIĄTE SPOTKANIE było wyjątkowe z wielu powodów. Począwszy od tematu wiodącego  Rozwój medycyny w powiatach Warmii i Mazur, poprzez bardzo interesujące wystąpienia,  „niespodzianki” jakie przygotowano uczestnikom konferencji oraz faktu, że odbywała się ona z zakrytymi przez maseczki twarzami i zachowanym dystansem.

PIĄTE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ zainaugurował przewodniczący Ośrodka Historii dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz witając zaproszonych gości i uczestników konferencji. Goście, w osobach: Pani Agnieszki Warakomskiej- Poczobutt – Dyrektor Biura Wojewody, Pani Ewy Kaliszuk –  Wiceprezydent Olsztyna i Pana Andrzeja Milkiewicza – Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przekazali życzenia owocnych obrad, gratulowali jubileuszu SPOTKAŃ i pomysłu uczczenia Jubileuszu 100-lecia powstania Izb Lekarskich

     Konferencja przebiegała w dwóch sesjach. Sesję I rozpoczął wykład dr n. med. Jana Zygmunta Trusewicza: Jubileuszowe Wspomnienia Spotkań Medyków z Historią w 100-lecie Izb Lekarskich podczas którego, przypomniał tematykę i wykładowców uczestniczących w konferencjach oraz wydarzenia towarzyszące SPOTKANIOM. Nawiązał do historii powstania i rozwoju samorządności lekarzy wskazując, że rok 2021 to rok jubileuszowy -ustawą o ustroju i zakresie działania Izb Lekarskich  z dnia 2 grudnia 1921 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał samorząd lekarski. Mimo, że nasza Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska powstała, z oczywistych względów, znacznie później – 32 lata temu, to jednak okrągły jubileusz zobowiązuje.

     Od kilku lat Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny realizuje projekt: Archiwum Lekarzy Warmii i Mazur- Historia głosem pisana. Gromadzimy wspomnienia – relacje lekarzy, naszych starszych koleżanek i kolegów, świadków i twórców medycyny olsztyńskiej XX wieku. Od 2018 roku zarejestrowaliśmy kilkadziesiąt relacji w technice audio i wideo. Naszym celem jest przeprowadzenie jak największej liczby wywiadów, aby zwrócić uwagę na niezwykle ciekawe indywidualne historie lekarzy (biografie, studia, praca w przychodniach, szpitalach, gabinetach) ale też na ich udział w rozwoju poszczególnych specjalizacji i powstawaniu placówek medycznych w Olsztynie i regionie. Rozmawiamy także o pasjach i zainteresowaniach, które są fascynujące. Każda z tych relacji wzbogaca naszą wiedzę o historii bohaterów-rozmówców i historii naszej lekarskiej korporacji na Warmii i Mazurach.

  Ze wspomnień wybraliśmy fragmenty dotyczące pracy zawodowej lekarzy i stworzyliśmy film, który przedstawia atmosferę tamtych już historycznych lat – tworzenia olsztyńskiej medycyny a jednocześnie jest szczególną formą nawiązania do Jubileuszu 100-lecia powstania Izb Lekarskich.

Dlatego następnym punktem programu konferencji była prezentacja przez Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny filmu Historia olsztyńskiej medycyny głosem pisana. Projekcja filmu wywołała poruszenie wśród uczestników konferencji, bo część z nich oglądała siebie na ekranie. Był to moment szczególny i wzruszający, przemówili nasi starsi koledzy, nasi Mistrzowie. 

Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny na ten szczególny dzień przygotował także pamiątkowe medale, nawiązujące zarówno do Jubileuszu PIĄTYCH SPOTKAŃ MEDYKÓW Z HISTORIĄ jak i Jubileuszu 100-lecia powstania Izb Lekarskich w Polsce. Te piękne medale otrzymali wszyscy uczestnicy konferencji historycznej.

   Jak już wspomniano tematem wiodącym konferencji był Rozwój medycyny w powiatach Warmii i Mazur. Wybór tematyki był nieprzypadkowy, ponieważ na Warmii i Mazurach-ziemiach odzyskanych, w pierwszych powojennych latach zaczynała się tworzyć polska medycyna. Stopniowo przybywali lekarze z różnych terenów przedwojennej Polski „przywożąc” wiedzę, doświadczenie i umiejętności by organizować i rozwijać służbę zdrowia na Warmii i Mazurach.

    Tradycją SPOTKAŃ MEDYKÓW Z HISTORIĄ są wystąpienia historyków i prezentacje lekarzy. Sesję II rozpoczął historyk prof. dr hab. Norbert Kasparek prezentując wykład „Warmia i Mazury w latach 1945-1989”. Przedstawił w bardzo interesujący sposób tło historyczne i sytuację na ówczesnych ziemiach odzyskanych gdzie rodziła się polska służba zdrowia.

W kolejnej prezentacji postać nestora pediatrii dr Władysława Klementowskiego przedstawił jego syn dr Piotr Klementowski. To osobiste i  wzruszające wystąpienie Doktor Władysław Klementowski – autorytet medycyny Mazur Południowych spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

 Równie ciekawy był następny wykład a właściwie opowieść: W służbie chorym od pokoleń. Autor dr Roman Żuralski zaprezentował rodzinę Żuralskich, która od pokoleń była i jest związana z medycyną. Dociekliwość i wnikliwość doktora pozwoliła zapoznać się z historią bliskich autorowi osób – medyków, którzy od lat pomagają chorym.

Powstanie i rozwój służby zdrowia we Fromborku przedstawił dr Wacław Krukowski: Rozwój medycyny we Fromborku. Dr Krukowski pracował w Szpitalu Psychiatrycznym we  Fromborku i z niezwykłą dokładnością, łącznie z wymienieniem wszystkich ówczesnych pracowników, przedstawił jego rozwój.

   Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja dotycząca zarówno zaprezentowanego filmu jak i wystąpień wykładowców. Wszyscy wypowiadający się byli zgodni, że należy kontynuować wszelką działalność dotyczącą historii medycyny naszego regionu. Wyrazili zadowolenie, że ta konferencja była uświetnieniem ważnych jubileuszy, a jednocześnie formą zachowania  w pamięci naszych nauczycieli i mistrzów – luminarzy warmińsko-mazurskiej medycyny i środowisk medycznych.

   PIĄTE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ dowiodło, że mimo trudnych powojennych lat polska medycyna na Warmii i Mazurach organizowała i rozwijała się dzięki znakomitym lekarzom tworząc dobry fundament dla przyszłych pokoleń lekarzy.

   Dziękuję koleżankom i kolegom lekarzom uczestniczącym w SPOTKANIACH MEDYKÓW Z HISTORIĄ, szczególne podziękowania składam wszystkim prelegentom – historykom i lekarzom a także sympatykom historii medycyny i historii regionu.

 dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz

 Przewodniczący Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

    Rok 2021 jest rokiem szczególnym dla nas lekarzy gdyż celebrujemy zacny jubileusz 100-lecia powstania Izb Lekarskich w Polsce.

   Ustawą o ustroju i zakresie działania Izb Lekarskich  z dnia 2 grudnia 1921 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał Samorząd Lekarski. 

Co prawda nasza Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska powstała z oczywistych względów znacznie później – 32 lata temu, to jednak okrągły jubileusz zobowiązuje.

    Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny  proponuje szczególną formę nawiązania do tego jubileuszu. Prezentujemy film „Historia olsztyńskiej medycyny głosem pisana”. 

    Od kilku lat Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny realizuje projekt: „Archiwum Lekarzy Warmii i Mazur- Historia głosem pisana”. Gromadzimy wspomnienia – relacje lekarzy, naszych starszych koleżanek i kolegów, świadków i twórców medycyny olsztyńskiej XX wieku. Od 2018 roku zarejestrowaliśmy kilkadziesiąt relacji w technice audio i wideo. Naszym celem jest zgromadzenie jak największej liczby wywiadów, aby zwrócić uwagę na jakże ciekawe indywidualne historie lekarzy (biografie, studia, praca w przychodniach, szpitalach, gabinetach) a także ich udział w rozwoju poszczególnych specjalizacji i powstawaniu placówek medycznych w Olsztynie i regionie. Rozmawiamy również o pasjach i zainteresowaniach, które są fascynujące. Każda z tych relacji wzbogaca naszą wiedzę o historii naszych bohaterów-rozmówców a także historii naszej lekarskiej korporacji na Warmii i Mazurach.

  Ze wspomnień wybraliśmy fragmenty dotyczące początków pracy zawodowej lekarzy i stworzyliśmy film, który przedstawia atmosferę tamtych już historycznych lat – tworzenia olsztyńskiej medycyny.

  Życzymy przyjemnego odbioru i wielu wzruszeń.

Przewodniczący Ośrodka Historii
Warmińsko-Mazurskiej Medycyny

Dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz

USTROŃ 2021 – konferencja „100-lecie Samorządu Lekarskiego – środowisko medyczne w kształtowaniu Rzeczypospolitej”.

W dniach 24 -26 września 2021r. w Ustroniu, z rocznym opóźnieniem, odbyła się konferencja zorganizowana przez Ośrodek Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej oraz Ośrodek Historyczny NIL, „100-lecie Samorządu Lekarskiego – środowisko medyczne w kształtowaniu Rzeczypospolitej”.
Wśród licznych referatów, dwa wygłosili przedstawiciele Warmińsko -Mazurskiej Izby Lekarskiej.
W sesji II referat „Lekarze wileńscy pionierami chirurgii i medycyny w Olsztynie” przedstawił dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz. Drugie wystąpienie, w sesji III, miał dr n. med. Robert Budkiewicz. Tematem jego referatu był „Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski – lekarz, żołnierz, dyplomata.”
Oba referaty wywołały żywe zainteresowanie i długo po zakończeniu sesji, w rozmowach kuluarowych z autorami toczyła się ciekawa dyskusja.

Z pewnym zaskoczeniem ale i z dużym zainteresowaniem odkryliśmy w udostępnionej przez
kolegę dr n. med. Jacka Kotułę z okręgowej izby lekarskiej w Zielonej Górze swojej pracy „Nasze lubuskie lekarskie portrety. Portrety lubuskich lekarzy na 100 – lecie odzyskania niepodległości.”, biografię lekarza który ma swoją ulicę w Zielonej Górze a rodzinnie był silnie związany z Olsztynem. Jest to dr Zbigniew Pieniężny. Nazwisko znane większości mieszkańców naszego rejonu. Ten urodzony w Olsztynie w 1906 roku, syn Władysława i Pelagii, lekarz był stryjecznym bratem Seweryna Pieniężnego juniora, redaktora i przedwojennego wydawcy „Gazety Olsztyńskiej”- ich ojcowie byli braćmi. Dr Zbigniew Pieniężny, w 1927r. zdał maturę w Wyższej Szkole Realnej w Olsztynie. W 21 r.ż. wyjechał na studia medyczne do Berlina i Monachium gdzie uzyskał w 1933r. stopnień naukowy doktora medycyny, a w klinice uniwersyteckiej w Monachium uzyskał specjalizację z chirurgii. Nigdy na stałe już nie powrócił do Olsztyna. Swoje losy związał z Poznaniem i Zieloną Górą. Zmarł w 1973r.
Ten, nieznany nam do tego czasu, lekarz wywodzący się z ziemi warmińskiej, godny jest odnotowania również w historii medycyny Warmii i Mazur.

Kolejną konferencję historyczną wstępnie zaplanowano na rok 2022 a organizację powierzono okręgowej izbie lekarskiej w Zielonej Górze.

lek. Stanisław S. Adamowicz

„Historia głosem pisana” - Muzeum Mówione Lekarzy Warmii i Mazur

Od kilku lat Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny prowadzi Archiwum Lekarzy Warmii i Mazur- „Historia głosem pisana”. Zbieramy wspomnienia – relacje lekarzy, naszych starszych koleżanek i kolegów, świadków i twórców historii medycyny olsztyńskiej XX wieku. Od 2018 roku zebraliśmy już kilkadziesiąt relacji w technice audio i wideo. Naszym celem jest zgromadzenie jak największej liczby wywiadów, aby zwrócić uwagę na indywidualne losy lekarzy (biografie, studia, praca w przychodniach, szpitalach, gabinetach) a także ich udział w rozwoju poszczególnych specjalizacji i powstawaniu placówek medycznych w Olsztynie i regionie. Pytamy także o pasje i zainteresowania, które są fascynujące. Każda z tych relacji wzbogaca naszą wiedzę o historii naszych bohaterów-rozmówców a także historii naszej lekarskiej korporacji na Warmii i Mazurach.

W lipcu wysłuchaliśmy relacji: Pani dr n. med. Barbary Dąbrowskiej (15.07.2021) i Pana dr n. med. Władysława Sawy (8.07.2021). Przekazali oni wiele bardzo interesujących informacji o rozwoju laryngologii i gastrologii w Olsztynie i w regionie.

dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz

100 wspomnień na 100-lecie Izb Lekarskich

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy

W 2021 r. obchodzimy 100-lecie powstania Izb Lekarskich w Polsce. Ustawą z dnia 2 grudnia 1921 r. o ustroju i zakresie działania Izb Lekarskich Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał Samorząd Lekarski.

Co prawda nasza Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska powstała znacznie później, bo 32 lata temu, to jednak okrągły jubileusz zobowiązuje.

Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny proponuje szczególną formę nawiązania do tego jubileuszu „100 wspomnień na 100-lecie Izb Lekarskich”. Zachęcamy do spisania wspomnień i lekarskich opowieści.

W pamięci pozostają niezapomniane dyżury, wydarzenia, pacjenci, o których życie walczyliśmy, urywki z naszej codziennej pracy. Czy to będą zdarzenia trudne, wręcz dramatyczne, czy też humorystyczne lub wyjątkowe — wszystkie wpisują się w naszą osobistą historię. Historię naszych miejsc pracy i historię Warmińsko-Mazurskiej Medycyny. Dołóżmy do niej swoją cegiełkę!

W związku z czym zapraszamy Państwa do podzielenia się swoimi wspomnieniami. Tematyka wspomnień niech będzie dowolna, byle związana była z naszą profesją. Nie limitujemy objętości, każde wspomnienie jest mile widziane: zarówno krótsze, jak i dłuższe zostanie przyjęte i zaprezentowane w „Biuletynie Lekarskim”.

Na Państwa wspomnienia czekamy do 1 września 2021 r.

Można je dostarczyć do Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej.

Przewodniczący Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny
Dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz

W HOŁDZIE OJCOM OLSZTYŃSKIEJ CHIRURGII

Prezent pod choinkę.

Kiedy kilka miesięcy temu dotarła do członków Komisji Historycznej informacja o tym, że nasz kolega Przewodniczący planuje wydać książkę z zakresu historii medycyny naszego regionu,  głęboko ukrywaną reakcją było niedowierzanie. Jakie było moje zaskoczenie, kiedy w jednej z olsztyńskich księgarń,  przeglądając wydawnictwa dotyczące Warmii i Mazur spostrzegłem,  jeszcze pachnącą nowością książkę „Wileńskie tradycje olsztyńskiej chirurgii” autorstwa Jana Zygmunta Trusewicza, wydaną przez Pracownię Wydawniczą ElSet Olsztyn. Zasłużony sukces będący efektem ciężkiej pracy.  Gratulacje!

Dwie noce i lektura przeczytana. Wiem, długo mi to zajęło, bo to tylko 270 stron. Już pierwsze zdania przekonały mnie, że  książka ta wymaga szczególnego podejścia. Poszczególne rozdziały, poszczególne akapity, a nawet pojedyncze zdania  warte są dokładnego przeanalizowania i zastanawiania się nad ich przekazem. Do tego dochodzi bogata ikonografia. Każde zdjęcie, każdy dokument to cała historia, którą można opowiadać bez końca.

Na początku opracowania autor przedstawia w zarysie historię lecznictwa w przedwojennym Olsztynie poczynając od XIV wieku.  Dalej kolejno prowadzi czytelnika przez trudne czasy II wojny światowej, okres powojenny i początki oraz rozwój polskiej służby zdrowia w Olsztynie.

Autor nie zapomina o tym, co jest dla niego bardzo ważne, o wspomnieniach z Wileńszczyzny. Przebogatej historii Wilna, Uniwersytetowi Stefana Batorego w szczególności wydziałowi lekarskiemu ,  poświęca cały rozdział.

Po tych, bardzo klarownie i z dużą elokwencją napisanych rozdziałach poświęconych ogólnej historii terenu, jak też instytucjom i ludziom związanym  ze służbą zdrowia, autor przedstawia sylwetki pionierów olsztyńskiej chirurgii, których drogi lekarskie z ziemi wileńskiej doprowadziły do Olsztyna. Szczegółowo opisano drogę życiową i zawodową doktorów Jana Janowicza, Floriana Piotrowskiego, Jana Rymiana i Mieczysława Pimpickiego. Życie każdego  z nich godne jest osobnej monografii. Wspaniali ludzie, godni podziwu lekarze.

Na zakończenie przytoczę słowa Pani Prof. Jadwigi Snarskiej ,”Teraźniejszością i przyszłością żyjemy, a o PRZESZŁOŚCI nie możemy zapomnieć. (…) Zachęcam do lektury nie tylko lekarzy i środowisko medyczne, ale i wszystkich, którym los i historia nie jest obojętna, w hołdzie tym lekarzom”. Nic dodać, nic ująć. Zachęcam do lektury!

Koledze Zygmuntowi, życzę optymizmu i chęci do dalszej  „benedyktyńskiej” pracy nad historią medycyny Warmii i Mazur.

Stanisław S. Adamowicz

PIĄTE SPOTKANIA MEDYKÓW Z HISTORIĄ PRZEŁOŻONE NA 2021 R.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Od pięciu lat, zwykle jesienią, Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny zapraszał lekarzy, członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, na SPOTKANIA MEDYKÓW Z HISTORIĄ. Te konferencje naukowe na trwale wpisały się w działalność Ośrodka.
Również w tym roku planowaliśmy i przygotowaliśmy się do PIĄTEGO SPOTKANIA, podczas którego, chcieliśmy przybliżyć organizację służby zdrowia po 1945 roku w różnych miejscowościach naszego regionu. Trwająca pandemia i niestety zwiększająca się liczba osób zarażonych zmusza nas do odpowiedzialnego postępowania i przełożenia PIĄTEGO SPOTKANIA MEDYKÓW Z HISTORIĄ na 2021 rok.
O nowym terminie konferencji poinformujemy w przyszłym roku.   

dr n. med. Jan Trusewicz
Przewodniczący Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny

100 – lecie Bitwy Warszawskiej w wojnie polsko-bolszewickiej

 

Wojna polsko-bolszewicka (1919-1920) pomiędzy odrodzoną Rzecząpospolitą Polską (II RP) a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką, której główną przyczyną były plany Lenina rozszerzenia rewolucji bolszewickiej poza Rosję Sowiecką i zajęcie krajów zachodniej Europy.

Decydującą bitwą tej wojny była Bitwa Warszawska (13-25 sierpnia 1920 r.) zwana Cudem nad Wisłą,
w czasie której bohaterska postawa wojsk polskich zadecydowała o zwycięstwie nad Armią Czerwoną. Zdaniem brytyjskiego polityka i dyplomaty Edgara D’Abernona bitwa warszawska była jedną z osiemnastu przełomowych bitew w historii świata. W wojnie polsko-bolszewickiej walczyli jako oficerowie – lekarze, także nasi starsi koledzy  z Olsztyna.

Warto tu przypomnieć postać dr. Jana Janowicza twórcę olsztyńskiej chirurgii, który jako ppor. podlekarz służył w Pułku Strzelców Kowieńskich Dywizji Litewsko-Białoruskiej, której dowódcą był gen. Stanisław Szeptycki. A który w 1920 roku zatwierdził wniosek o przyznanie dr. Janowiczowi Krzyża Walecznych za „niezwykłą odwagę i brawurową śmiałość”. O jego śmiałości świadczy fakt, że z powodu rany postrzałowej lewego podudzia trafił do szpitala. Po zakończonym leczeniu służył do 1922 roku w różnych jednostkach Wojska Polskiego.

Dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz
Przewodniczący Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny

 

Na zdjęciu dr Jan Janowicz w mundurze oficera Wojska Polskiego

Na zdjęciu personel szpitala polowego – dr Jan Janowicz (drugi od lewej)

Dąb Pamięci

SPOTKANIA MEDYKÓW Z HISTORIĄ na trwałe wpisały się do kalendarza wydarzeń Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny Okręgowej Izby Lekarskiej w Olsztynie.

CZWARTE SPOTKANIE odbyło się w ubiegłym roku w październiku. Tematem wiodącym konferencji były „Początki rozwoju specjalizacji lekarskich na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej”.
Podczas konferencji przywołaliśmy pamięć  o naszych starszych koleżankach i kolegach, Mistrzach, tych którzy podjęli trud kształcenia młodych adeptów sztuki lekarskiej, organizacji szpitali, oddziałów, poradni oraz inicjowali powołanie towarzystw naukowychTo SPOTKANIE rozpoczęło się niecodziennym wydarzeniem. W pięknej jesiennej szacie Leśnego Arboretum w Nadleśnictwie Kudypy odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci. Jak powiedział wtedy Przewodniczący Ośrodka Historii „….drzewo, które posadzimy, będzie żywym pomnikiem poświęconym pamięci naszym starszym koleżankom i kolegom, od których przejęliśmy wiedzę, doświadczenie i umiejętności, a także zasady etyki lekarskiej i tradycje naszego zawodu. Każdemu, kto będzie odwiedzał to piękne miejsce, niech Dąb przywołuje wspomnienia  o lekarzach, Mistrzach, o pionierach medycyny w Olsztynie i na Warmii  i Mazurach”.

„Żywy pomnik”  wspaniale się rozrasta ( foto) i staje się symbolem pamięci wszystkich lekarzy. Zapraszam na spacer do Arboretum, aby zatrzymać się przy „Dębie” i „dobrymi myślami” zasilić jego moc, a także wspominać tych, którzy byli przed nami, bo nasza historia jest esencją naszych biografii.

dr n med. Jan Zygmunt Trusewicz
Przewodniczący Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny

20. stycznia - coroczne święto chirurgów

20 styczeń 1946 roku to data wykonania pierwszej operacji w powojennym polskim Olsztynie. Jak co roku  lekarze chirurdzy celebrują ten dzień w szczególny sposób. Rano odwiedzają groby swoich starszych kolegów-Mistrzów, modlą się, zapalają znicze i wspominają tych, którzy odeszli na wieczny dyżur.
  Tak było i tym roku, już po raz 74 obchodziliśmy ten wyjątkowy dzień Święta Chirurgii Olsztyńskiej. Starszy Cechu dr n med. Krzysztof Bladowski ordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Miejskiego w Olsztynie wraz z przybyłymi kolegami:  dr Zdzisławem Romankiewiczem, dr Tadeuszem Politewiczem, dr Henrykiem Zalewskim, dr n med. Wiesławem Pestą, dr n med. Janem Zygmuntem Trusewiczem i rezydentami: dr Kariną Prączko, dr Krystianem Kaźmierczakiem i dr Maciejem Trusewiczem, odwiedził groby kolegów-chirurgów. Nie zabrakło chwili zadumy, wspomnień i modlitwy, a także opowieści o historii chirurgii, której z ciekawością słuchali młodsi koledzy. Zapalono znicze na wszystkich grobach chirurgów.
 Wieczorem Starszy Cechu zaprosił wszystkich chirurgów na uroczystą celebracje święta, której głównym punktem programu było przyjęcie młodych kolegów do Cechu Chirurgów Miasta Olsztyna. Dr n med. Jan Zygmunt Trusewicz przekazał także kilka informacji na temat genezy powstania Święta Chirurgów w Olsztynie. 
 Dzięki dr n med. Krzysztofowi Bladowskiemu-  tegoroczne uroczystości miały wyjątkową i godną oprawę.

CZWARTE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ SPOTKANIA MEDYKÓW Z HISTORIĄ

Historia jest esencją niezliczonych biografii
Thomas Carlyle

   CZWARTE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ SPOTKANIA MEDYKÓW Z HISTORIĄ na trwałe wpisały się do kalendarza wydarzeń Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny.
   CZWARTE SPOTKANIE odbyło się w dniach 18 – 19 października 2019 roku. Tematem wiodącym konferencji były „Początki rozwoju specjalizacji lekarskich na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej”. Wybór tematyki był nieprzypadkowy, ponieważ na Warmii i Mazurach – Ziemiach Odzyskanych w pierwszych powojennych latach zaczynała się tworzyć polska medycyna. Stopniowo do tego regionu Polski przybywali lekarze specjaliści, którzy szkolili się w różnych ośrodkach akademickich i „przywozili” wiedzę, doświadczenie i umiejętności by organizować i rozwijać nowe specjalizacje, uzupełniające podstawowe dziedziny medycyny.
Podczas konferencji przywołaliśmy pamięć o naszych starszych koleżankach i kolegach, Mistrzach , tych którzy podjęli trud kształcenia młodych adeptów sztuki lekarskiej, organizacji szpitali, oddziałów, poradni oraz inicjowali powołanie towarzystw naukowych.
   CZWARTE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ rozpoczęło się niecodziennym wydarzeniem. W pięknej jesiennej szacie Leśnego Arboretum w Nadleśnictwie Kudypy (w okolicy Olsztyna) odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci. Jak powiedział, otwierając uroczystość, Przewodniczący Ośrodka Historii „….drzewo, które posadzimy będzie żywym pomnikiem poświęconym pamięci naszym starszym koleżankom i kolegom od których przejęliśmy wiedzę, doświadczenie i umiejętności a także zasady etyki lekarskiej i tradycje naszego zawodu. Każdemu kto będzie odwiedzał to piękne miejsce niech Dąb przywołuje wspomnienia o lekarzach, Mistrzach , o pionierach medycyny w Olsztynie i na Warmii i Mazurach”.
   Uroczystego posadzenia Dębu Pamięci dokonali: Wiceprezes W-MIL dr Józef Korbut, nestor lekarzy-dr n. med. Leonard Januszko, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Medyków na Litwie – dr Dariusz Żybort, Przewodniczący Ośrodka Historii-dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz oraz gospodarze: Dyrektor Lasów Państwowych- Mariusz Orzechowski i Nadleśniczy-Małgorzata Błyskun. W korzeniach dębu umieszczono szklane naczynie medyczne z Aktem Posadzenia Dębu Pamięci. Miłym akcentem muzycznym był koncert w wykonaniu hejnalistów z zespołu „Leśna Brać”.
   Następnego dnia, 19 października w Domu Lekarza odbyła się Konferencja Naukowa, którą otworzyła Pani Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej-dr Anna Lella. Zaproszenie przyjął i uczestniczył w konferencji Przewodniczący Ośrodka Historii Naczelnej Izby Lekarskiej dr Marek Stankiewicz.
Podczas konferencji zaprezentowano wiele interesujących wykładów. Tradycyjnie, zaproszeni profesorowie historii z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przedstawili tło historyczne pierwszych powojennych lat a lekarze-organizację, rozwój i sylwetki lekarzy pionierów różnych specjalizacji lekarskich.
Jako pierwszy wystąpił dr Dariusz Żybort z Wilna. W swojej prezentacji „Pomniki lekarzy na wileńskiej Rossie” przedstawił historię renowacji pomników nagrobnych lekarzy, podziękował za renowację pomnika dr Leona Kazimierza Klotta, którą ufundowała Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska, a także podziękował za udział delegacji W-MIL w otwarciu wystawy „Medycyna wileńska w II Rzeczpospolitej”. Następnie dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM Dziekan Wydziału Humanistycznego, zaprezentował bardzo ciekawy wykład: Sytuacja geopolityczna Polski po II wojnie światowej w którym nakreślił zmiany granic i zmiany ludnościowe w powojennej Polsce. Dr n. med. Leonard Januszko wystąpił z wykładem: Neurologia olsztyńska-od doktora Zygmunta Kanigowskiego do doktora Henryka Goralskiego przedstawiając organizację i rozwój neurologii. O nestorze olsztyńskiej pediatrii: Dr Mróz-lekarz trzech epok-organizator pediatrii na Warmii i Mazurach opowiedział mgr. inż Piotr Grabowski, pasjonat regionalnej historii medycyny. Historię regionu przekazał dr hab. Witold Gieszczyński, prof. UWM w wystąpieniu: Sytuacja społeczno-polityczna na Warmii i Mazurach po 1945 roku. Pierwszą Sesję zakończyła prezentacja ks. dr Tomasza Garwolińskiego Dyrektora Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. Przedstawił on pierwszy atlas anatomiczny, który ukazał się na świecie w 1543 roku Andreasa Vesaliusa – De humani corporis fabrica. Mięliśmy tę jedyną okazję i możliwość przeglądania tego epokowego dzieła.
   Drugą sesję otworzył profesor Stanisław Achremczyk, znawca historii Olsztyna wykładem: Olsztyn w pierwszych latach powojennych. W interesujący sposób przedstawił warunki w jakich żyli i organizowali polskie życie przybywający z różnych stron Polski mieszkańcy Olsztyna. 
   Pani dr n. med. Maria Dowgird przedstawiła swojego Mistrza: Prof. dr hab. n. med. Edward Lenkiewicz współtwórca i organizator okulistyki w powojennym Olsztynie a dr n med. Bogdan Kibiłda: Doc. dr hab. Bolesław Laszka twórca powojennej laryngologii na Warmii i Mazurach. W dalszej części konferencji sylwetkę profesora Stefana Bołoczko i rozwój ortopedii zaprezentował dr n. med. Robert Budkiewicz w wystąpieniu: Rozwój olsztyńskiej ortopedii. Ginekologia – początki i rozwój to temat wykładu dr hab. Tomasza Waśniewskiego, a Początki urologii w powojennym Olsztynie przedstawił dr n. med. Roman Łesiów. Na zakończenie konferencji wystąpił dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz prezentując rozwój chirurgii dziecięcej – Dr Jan Rymian twórca chirurgii dziecięcej
   W konferencji uczestniczyli lekarze, naukowcy i mieszkańcy Olsztyna. Wszyscy uczestnicy otrzymali wydawnictwa książkowe i płyty o tematyce historycznej przekazane przez Naczelnika Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie dr hab. Karola Sacewicza.
   CZWARTE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ dowiodło, że mimo trudnych powojennych lat, polska medycyna na Warmii i Mazurach organizowała i rozwijała się dzięki znakomitym lekarzom, specjalistom, naukowcom tworząc dobry fundament dla przyszłych pokoleń lekarzy.

dr n med. Jan Zygmunt Trusewicz
Przewodniczący Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny

18 października 2019

Koleżanki, Koledzy,

   Zapraszamy do udziału w akcji „światełko dla lekarza” zainicjowanej przez członków Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny w najbliższą niedzielę 27 października o godzinie 15 na cmentarz przy ulicy Poprzecznej w Olsztynie aby zapalić znicze na grobach lekarzy.
   Zachęcamy również aby w zbliżające się Zaduszki, odwiedzając groby najbliższych w innych miejscowościach regionu i całej Polski, pamiętać o grobach lekarzy którzy odeszli na ostatni dyżur.

18 września 2019

IV SPOTKANIA MEDYKÓW Z HISTORIĄ 

„Początki rozwoju specjalizacji lekarskich na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej”

Koleżanki, Koledzy !

Tradycyjnie wzorem lat poprzednich Ośrodek Historii Warmińsko – Mazurskiej Medycyny zaprasza na IV SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ. Mimo trudnych powojennych lat medycyna na Warmii i Mazurach (Ziemiach Odzyskanych) rozwijała się dość prężnie. Stopniowo przybywali lekarze różnych specjalizacji, którzy szkoląc się w ośrodkach akademickich „przywozili” do regionu niezbędną wiedzę i umiejętności by rozwijać nowe specjalizacje uzupełniające podstawowe dziedziny medycyny. Nasi starsi koledzy, MISTRZOWIE podejmowali trud kształcenia młodych adeptów, organizacji ośrodków, byli założycielami towarzystw naukowych.
Chcemy przywołać pamięć, uhonorować lekarzy – pionierów rozwijających nowe specjalizacje i ukazać historie rozwoju poszczególnych dziedzin medycyny na Warmii i Mazurach.
Aby uczcić MISTRZÓW, oddać im należny szacunek Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny zaprasza na IV SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ, które odbędzie się w dniach 18-19 października 2019 roku. Temat wiodący to „Początki rozwoju specjalizacji lekarskich na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej”.
Zapraszamy koleżanki i kolegów do udziału w Konferencji, prosimy o poinformowanie i zainteresowanie powyższym wydarzeniem wszystkich którym bliska jest historia medycyny naszego regionu.
W imieniu Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny serdecznie zapraszam.

 

Przewodniczący

Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny
dr n med. Jan Zygmunt Trusewicz

21 czerwca 2019

Koleżanki, Koledzy,

 

Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny organizuje wyjazd do Muzeum Medycyny we Fromborku.

W dniu 5 lipca (piątek) o godzinie 8 00 wyruszamy z parkingu ul. Knosały, przy Hotelu Wileńskim.

W programie naszej „historycznej” wycieczki przewidujemy zapoznanie się ze zbiorami muzeum, wysłuchanie niezwykle ciekawej prezentacji, będziemy także na Wzgórzu Katedralnym , które należy do zabytków najwyższej klasy, zwiedzimy również Muzeum Kopernika. 

Po wspólnym zwiedzaniu przewidujemy chwilę „wolnego czasu”. Planowany powrót około godziny 17 00.

Chętnych, zainteresowanych wycieczką prosimy o zgłaszanie się do biura izby lekarskiej. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W imieniu Ośrodka Historycznego Warmińsko-Mazurskiej Medycyny serdecznie zapraszam.

 

Zgłoszenia przyjmujemy drogą telefoniczną 89 539 19 29, kom. 609 690 466 oraz mailowąolsztyn@hipokrates.org

Wyjazd jest bezpłatny (wyżywienie we własnym zakresie).

 

Przewodniczący

Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny
dr n med. Jan Zygmunt Trusewicz

6 maja 2019

  W imieniu Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny zapraszam na wystawę pt. „Udział lekarzy w walce o Niepodległą”. Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Delegaturę w Olsztynie i dzięki uprzejmości Naczelnika Delegatury prof. Karola Sacewicza przekazana Ośrodkowi Historycznemu do zaprezentowania w  olsztyńskich szpitalach.
  Obecnie wystawa dzięki wielkiej uprzejmości Pani Dyrektor      dr n. med. Krystyny Piskorz-Ogórek ( na zdjęciu) została wystawiona w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.
 
   Wystawa przedstawia lekarzy, którzy walczyli o niepodległość a potem już w wolnej Polsce zajmowali najważniejsze stanowiska państwowe. Przedstawiono dr Felicjana Sławoj-Składkowskiego, dr Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego, dr Marcina Woyczyńskiego, dr Stanisława Roupperta i dr Jana Janowicza twórcę chirurgii i medycyny w powojennym Olsztynie.
   Zaprezentowane w holu szpitala ( w części administracyjnej) postacie symbolicznie reprezentują wszystkich lekarzy walczących o niepodległość Polski.
   Zapraszam do zapoznania się z wystawą
 
 dr n med. Jan Zygmunt Trusewicz
Przewodniczący
Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny

5 lutego 2019

W imieniu Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny zapraszam na wystawę pt. „Udział lekarzy w walce o Niepodległą”. Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Delegaturę w Olsztynie i dzięki uprzejmości Naczelnika Delegatury prof. Karola Sacewicza przekazana Ośrodkowi Historycznemu do zaprezentowania w  olsztyńskich szpitalach.
  Pierwszym szpitalem w którym ją wystawiono jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. Pani Dyrektor dr Irena Kierzkowska ( na zdjęciu) z entuzjazmem powitała wystawę w swoim szpitalu.

   Wystawa przedstawia lekarzy, którzy walczyli o niepodległość a potem już w wolnej Polsce zajmowali najważniejsze stanowiska państwowe. Przedstawiono dr Felicjana Sławoj-Składkowskiego, dr Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego, dr Marcina Woyczyńskiego, dr Stanisława Roupperta i dr Jana Janowicza twórcę chirurgii i medycyny w powojennym Olsztynie.
   Zaprezentowane w holu szpitala postacie symbolicznie reprezentują wszystkich lekarzy walczących o niepodległość Polski.
   Zapraszam do zapoznania się z wystawą

 dr n med. Jan Zygmunt Trusewicz
Przewodniczący
Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny

22 listopada 2018

 Otwarcie wystawy „Medycyna wileńska II Rzeczypospolitej” i odsłonięcie po renowacji pomnika nagrobkowego prof. Leona Kazimierza Klotta.

 

 W dn. 22 listopada 2018 r., we czwartek, o godz. 15:00 zapraszamy na otwarcie wystawy „Medycyna wileńska w II Rzeczypospolitej” na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Wileńskiego (ul. M. K. Čiurlionio 21, 2 piętro, duża sala wykładowa).

Wystawa przedstawia mniej znany na Litwie, ale znaczący w historii Uniwersytetu Wileńskiego etap, czyli dzieje Wydziału Medycznego Uniwersytetu Stefana Batorego w latach 1919-1939. Uniwersytet Stefana Batorego to ważna część wspólnego polsko-litewskiego dziedzictwa historycznego, zaś działalność ówczesnej kadry Wydziału Medycznego ma duże znaczenie dla Litwy i Polski. Wystawa prezentuje m. im kadrę profesorską Uniwersytetu oraz przybliża życie i działalność rektora prof. Aleksandra Januszkiewicza (1872-1955).

 W otwarciu udział wzięli Minister Zdrowia RP Łukasz Szumowski; Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Wileńskiego prof. dr. Algirdas Utkus, Prezes Stowarzyszenia Medycznego na Litwie Dariusz Żybort. Krótki wstęp historyczny wygłosił Aistis Zalnora.

Na dzień 23 listopada (piątek) zaplanowano:

  •   godz. 9:30 na cmentarzu Parafii Świętych Piotra i Pawła na Antokolu /Cmentarz Stołeczny/ został odsłonięty po renowacji pomnik nagrobny prof. Kazimierza Wacława Karaffy-Korbutta (1878-1935) doktora medycyny , od 1922 profesora Uniwersytetu Wileńskiego, założyciela i kierownika Katedry Higieny. Prace zostały wykonane ze środków Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą, za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.
  •  godz. 11:00 na cmentarzu na Starej Rossie został odsłonięty po renowacji pomnik nagrobny prof. Leona Kazimierza Klotta (1868-1933) doktora medycyny, tytularnego generała brygady Wojska Polskiego, naczelnego lekarza Kasy Chorych w Wilnie, prezesa Stowarzyszenia Lekarzy Polaków w Wilnie. Prace zostały wykonane dzięki wsparciu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej.

TRZECIE  SPOTKANIA MEDYKÓW Z HISTORIĄ

9-10 listopada 2018 r.

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to porażka, kto chce, ten może, kto chce, ten zwycięża, byle chcieć nie było kaprysem lub bez mocy”                                                      Józef Piłsudski

      Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny  w ramach TRZECIEGO SPOTKANIA MEDYKÓW Z HISTORIĄ zorganizował  Konferencję Naukową   „Udział lekarzy  w  walce  o  Niepodległą”która  odbyła  się  w  dniach  9 – 10  listopada  2018  roku  w  Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i Warmińsko-Mazurskiej Izbie  Lekarskiej  w  Olsztynie.

      Konferencja  została  zorganizowana  z  okazji  100-tnej  rocznicy  odzyskania  niepodległości.  Poświęcona  była  lekarzom  i  ich  roli  w  odzyskaniu  przez  Polskę  niezależności  i  suwerenności  po  latach  zaborów.  Zgromadziła ona wielu uczestników również z innych izb lekarskich w Polsce. Była ogólnopolskim świętem lekarzy.

   Pierwszego dnia, w Sali Kopernikowskiej Muzeum Warmii i Mazur uroczystego otwarcia konferencji dokonali dr Anna Lella -Prezes ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej i dr n.med. Jan Zygmunt Trusewicz-Przewodniczący Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny.

  Powitano zaproszonych gości, którzy w krótkich wystąpieniach przekazali życzenia owocnych obrad i gratulowali wspaniałego pomysłu uczczenia Jubileuszu Odzyskania Niepodległości. 

   Następnie prof.dr hab. Norbert Kasparek i dr n.med. Jan Zygmunt Trusewicz przedstawili wykład inauguracyjny pt. Naczelny Wódz, pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej okiem historyka i lekarza. Wykład miał nietypowy przebieg,  historyk i lekarz, w formie dyskusji, przedstawili szerzej nieznane fakty historyczno-medyczne z biografii Marszałka.                                          

   Po interesującym wykładzie Pani dr Anna Lella dokonała otwarcia wystawy przygotowanej przez Muzeum Warmii i Mazur pt. Dr Jana Janowicz-żołnierz walczący o Niepodległą, pionier służby zdrowia w polskim Olsztynie i regionie Warmińsko-Mazurskim, a Pani dr Małgorzata Gałęziowska kustosz dyplomowany Kierownik Działu Historii i Etnografii Muzeum Warmii i Mazur
w ciekawy sposób przedstawiła eksponaty wystawy.                

   Zakończeniem pierwszego dnia konferencji był występ Chóru WMIL „Medici pro Musica” i wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni ze specjalnie przygotowanych na ten uroczysty dzień, śpiewników.

    Drugiego dnia 10 listopada w Domu Lekarza rozpoczęły się sesje naukowe.

W I Sesji prof. Andrzej Szmyt przedstawił interesujący referat nakreślający tło historyczne sytuacji geopolitycznej w ówczesnej Europie : Kluczowe decyzje geopolityczne, które zaważyły na losach Polski. Następnie prof., Andrzej Pucher zaprezentował wykład: Generał, lekarz prof. Wierzejewski-ojciec polskiej ortopedii, oddający w pełni zasługi profesora jako żołnierza i jako lekarza.      Dr n.med.Jan Rauch w ciekawej prezentacji przedstawił: Udział lekarzy dentystów oraz całego środowiska dentystycznego w podtrzymywaniu polskości w czasie zaborów oraz w odzyskaniu niepodległości w roku 1918.                                                                                       

 II Sesję Naukową rozpoczęł wystąpienie prof. Dariusz Radziwiłłowicza, w którym przedstawił on początki walk o niepodległość: Pierwsza kadrowa-początek walki Polaków o wolną ojczyznę. Po czym dr Sławomir Maksymowicz głosił  referat: Lekarze w armii Hallera i legionach J.Piłsudskiego. Dr n.med. Leonard Januszko reprezentujący Ośrodek Historii Warmińsko Mazurskiej Medycyny nakreślił sylwetkę światowej sławy chirurga i żołnierza: Profesor Rydygier-wybitny chirurg, obrońca Lwowa.

    Po przerwie odbyła się III Sesja rozpoczął ją profesor Roman Jurkowski wykładem: Odradzanie się państwa polskiego. W ciekawy sposób przedstawił trudności powstawania państwowości i determinację Polaków w tworzenia  demokratycznego państwa. Równie interesujący był wykład Pani dr n.med. Magdaleny Grassmann: Polski Biały Krzyż i jego rola w odzyskaniu niepodległości Polski. Przedstawiła ona nieznane fakty powstania organizacji pomagającej rannym żołnierzom i organizującej pomoc sanitarną w odradzającej się Polsce. Sesje naukowe zakończył wykład dr n.med. Roberta Budkiewicza członka Ośrodka Historii: Bolesław Wieniawa-Długoszowski – lekarz, żołnierz, dyplomata, niezwykle ciekawa opowieść o człowieku, który z bożyszcza tłumów stał się żołnierzem walczącym o wolną Polskę i stał się oddanym Piłsudskiemu aż do końca jego dni.

   Podczas konferencji miało miejsce ważne dla środowiska lekarzy i lekarzy dentystów wydarzenie. Z inicjatywy Przewodniczącego Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny dr Zygmunt Trusewicza przygotowana została tablica pamiątkowa, która w wyjątkowym Jubileuszu 100 lecia Odzyskania Niepodległości jest trwałym symbolem pamięci i hołdu lekarzom walczącym o niepodległość a także lekarzom pionierom polskiej medycyny na Warmii i Mazurach.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonała dr Anna Lella- Prezes ORL, Artur  Chojecki -Wojewoda Warmińsko-Mazurski i nestor lekarzy dr n.med. Leonard Januszko.                                 

   W czasie Konferencji w Izbie Lekarskiej prezentowana była także wystawa poświęcona znanym lekarzom walczącym o niepodległość a w okresie międzywojennym piastującym wysokie i odpowiedzialne stanowiska w II Rzeczypospolitej. Wystawę przygotował Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Olsztynie.

   W Konferencji uczestniczyło wielu lekarzy i sympatyków historii zarówno w pierwszym jak i drugim jej dniu. Bardzo ciepło i życzliwe przyjmowali oni każde wystąpienie wykładowców,  prezentujących ciekawe wykłady. Do dzisiaj przyjmuję gratulacje i podziękowania za organizację i merytoryczne przygotowanie konferencji.

   Dziękuję serdecznie członkom Komitetu Naukowego i Organizacyjnego.

   Godnie uczciliśmy Jubileusz 100 lecia Odzyskania Niepodległości

                                                                               Dr n.med. Jan Zygmunt Trusewicz

 

9-10 listopada 2018 r.

„Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości,
nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.

Józef Piłsudski

                                                                Naczelna Izba Lekarska 
w Warszawie

Koleżanki i Koledzy!                               

W 2018 roku świętujemy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To, między innymi, geniusz Marszałka Józefa Piłsudskiego sprawił, że po 123 latach Polacy odzyskali własne państwo. Różne drogi wiodły do niepodległości, każdą z nich podążali polscy lekarze-oficerowie, którzy ramię w ramię z wojskiem walczyli o Niepodległą.

Aby uczcić 100 lecie jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, ale też przedstawić niebagatelną rolę, wysiłek lekarzy-oficerów, przywołać ich  pamięć i oddać  należny szacunek,  Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny zaprasza do Olsztyna na Trzecie Spotkanie Medyków z Historią.  Tematem wiodącym będzie  „Udział lekarzy w walce o Niepodległą”.
 

Zapraszamy  koleżanki i kolegów lekarzy do udziału w Konferencji Historycznej, która odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2018 roku w Olsztynie. Prosimy o poinformowanie i zainteresowanie powyższym wydarzeniem członków Państwa Izby Lekarskiej.

Zamanifestujmy swoją radość z odzyskania niepodległości. Zapraszamy.

Przewodniczący Ośrodka Historii
Warmińsko-Mazurskiej  Medycyny
dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz        

Prezes Warmińsko-Mazurskiej
Izby Lekarskiej
lek. dent. Anna Lella

18-21 października 2017

Delegacja lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie wzięła udział w obchodach Jubileuszu 150-lecia powstania Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego.

 W dniach 18–21 października delegacja lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie wzięła udział w obchodach jubileuszu 150-lecia powstania Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego.
W bieżącym roku minie 150 lat, od kiedy polscy lekarze mieszkający we Lwowie wystąpili do cesarza Austro-Węgier o zgodę na powołanie Towarzystwa Lekarskiego. Drugiego grudnia 1867 r. w sali rady miasta ratusza lwowskiego 48 lekarzy podpisało akt założycielski Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego, które odegrało niebagatelną rolę w rozwoju polskiej medycyny.
Lwów był prężnym ośrodkiem naukowym dzięki sławnemu uniwersytetowi, który decyzją Józefa Piłsudskiego z dnia 8 listopada 1919 r. przyjął nazwę założyciela, króla Jana Kazimierza. Wydział Lekarski uniwersytetu prezentował wysoki poziom naukowy dzięki autorytetom, takim jak profesor Rudolf Weigl – twórca szczepionki przeciwko durowi brzusznemu czy Ludwik Rydygier – ojciec polskiej chirurgii. Towarzystwo Lekarskie stało się forum naukowym dla lwowskich lekarzy. Członkowie towarzystwa wpisali się na trwałe w historię polskiej medycyny. Byli autorami nowych metod leczenia i pionierskich technik operacyjnych. Do Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego należało, w zależności od okresu działania, od 45 do 500 lekarzy, zarówno specjalności medycyny zachowawczej, jak i zabiegowej.
Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie, istniejące od 1991 r. i będące kontynuatorem Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego, zorganizowało uroczystości jubileuszowe połączone z Międzynarodową Konferencją Naukową.
W uroczystościach jubileuszu 150-lecia LTL wzięło udział ponad 500 polskich lekarzy oraz z Ukrainy, jak i całego świata.
Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską i lekarzy naszego regionu reprezentowała delegacja w składzie: lek. Maria Dziejowska, lek. dent. Katarzyna Miśków, dr n. med. Danuta Kozłowska-Trusewicz, lek. dent. Artur Gołębiowski i dr n. med. Jan Zygmut Trusewicz. 21 okładka SPIS TREŚCI Biuletyn Lekarski, grudzień 2017, nr 150 poprzednia następna ostatnia str. 150 Lat Towarzystwa Lekarskiego …
Uroczystości jubileuszowe zainaugurowała msza święta w pięknej bazylice archikatedralnej, którą w intencji wszystkich lekarzy odprawił metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki. Następnie uczestnicy wzięli udział w uroczystości na Wzgórzach Wuleckich, gdzie w nocy z 3 na 4 lipca 1941 r. żołnierze niemieccy wymordowali 23 profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Niezwykle wzruszający moment obchodów jubileuszu, któremu przewodniczył Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, zakończył się złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie.
Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich był kolejnym ważnym miejscem dla uczestników jubileuszu. Tu oddano cześć zmarłym lekarzom lwowskim, w tym profesorowi Ludwikowi Rydygierowi – największemu polskiemu chirurgowi w historii polskiej medycyny.
Szczególnym przeżyciem była obecność na Cmentarzu Orląt Lwowskich obrońców miasta z 1918 r., którzy walczyli z oddziałami ukraińskimi. Uczniowie, studenci, chłopcy i dziewczęta w walkach o Lwów wykazali się niezwykłym bohaterstwem, odpierając regularne oddziały wroga. Polska młodzież, nazwana Orlętami Lwowskimi, oddała życie, by bronić miasto. Oddając cześć poległym, złożono kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza.
Oficjalne otwarcie obchodów jubileuszu 150-lecia Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego i Międzynarodowej Konferencji Naukowej odbyło się w sali konferencyjnej Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego. Obradom przewodniczyli doc. Ewelina Hrycaj-Małanicz – Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie, dr Oleh Duda – Prezes Ukraińskiego Towarzystwa Lekarskiego we Lwowie, prof. Borys Zimenkowskij – Rektor Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie, prof. Marek Krawczyk – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (w latach 2008–2016). 22 okładka SPIS TREŚCI Biuletyn Lekarski, grudzień 2017, nr 150 poprzednia następna ostatnia str. 150 Lat Towarzystwa Lekarskiego …
Po obradach nasza delegacja zwiedziła budynki przedwojennego Wydziału Lekarskiego, które nadal służą edukacji lekarzy Narodowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie. Duże wrażenie wywarł na nas krótki pobyt w budynku dziekanatu wydziału, gdzie na korytarzach umieszczona jest galeria dziekanów. Wśród wielu portretów znaleźliśmy także nazwiska polskich profesorów z czasów Uniwersytetu Jana Kazimierza. Także inne budynki wydziału nadal zachowały ślady polskiej historii. W kolejnych dniach odbywały się sesje naukowe: historyczna, kardiologiczna, transplantacyjna, radiologiczna, onkologiczna, chirurgii klatki piersiowej, a także panel dyskusyjny pt. „Międzynarodowe doświadczenia lekarskiego samorządu i reformowania ochrony zdrowia”.
Sesji historycznej przewodniczył dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz i jako pierwszy przedstawił wykład pt. „Wkład absolwentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w organizację medycyny w powojennym Olsztynie i województwie olsztyńskim”.
Wszystkie sesje cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników jubileuszu; lekarze różnych specjalności mieli możliwość zaprezentowania przygotowanych referatów.
Kulminacyjnym, bardzo uroczystym punktem obchodów była jubileuszowa gala w lwowskiej operze, jednej z najpiękniejszych oper międzywojennej Polski. Jej wnętrza nadały powagi i wyjątkowości temu spotkaniu. Uczestniczyły w niej władze oficjalne i lekarze zaproszeni na jubileusz 150-lecia Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego. Przedstawiono historię i dokonania Towarzystwa. Wręczono listy gratulacyjne i odznaczenia. Członkowie delegacji w imieniu lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, wyrażając uznanie i podziękowanie, wręczyli pani doc. Ewelinie Hrycaj-Małanicz, Prezesowi Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie, adres gratulacyjny.
Wieczór zakończył się spektaklem operowym.
Pobyt we Lwowie był potwierdzeniem naszego przywiązania do historii polskiej medycyny. Podziw i uznanie kierowaliśmy zwłaszcza do lekarzy Polaków spoza naszych granic, którzy mimo różnych trudności dążą do utrzymywania kontaktów z polską medycyną. Swoją obecnością we Lwowie oddaliśmy cześć lwowskim lekarzom, wpisując się w motto jubileuszu 150-lecia Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego – „Upamiętnić i ocalić od zapomnienia”.

dr. n. med. Jan Zygmunt Trusewicz
Przewodniczący Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny

DRUGIE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ

W grudniu 2017 roku obchodziliśmy 150 – lecie urodzin Józefa Piłsudskiego. W związku z jubileuszem DRUGIE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ miało temat „ Józef Piłsudski i medycyna”
Historia pokazuje, że związki Marszałka z medycyną były niezwykle ciekawe, czasami wręcz zaskakujące. Medycyna towarzyszyła mu od czasów młodzieńczych, najbardziej oddani koledzy – lekarze mięli wpływ na jego życie, dokonania i decyzje. Nawet wykonanie zapisów testamentu, w pewnym zakresie powierzył lekarzom.
DRUGIE SPOTKANIE MEDYkÓW Z HISTORIĄ odbyło się 4 listopada 2017 roku. Powyższą tematykę przybliżyli zaproszeni goście z Muzeów Historii Medycyny w Białymstoku i Wilnie, lekarze z Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie i lekarze Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny a także historycy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Spotkanie zainaugurowały interesujące wystąpienia historyków. Dziekan Wydziału Humanistycznego UWM dr.hab. Andrzej Szmyt, profesor UWM przedstawił wykład pt. „ Drogi Polaków do niepodległości” a prof. dr.hab. Norbert Kasparek „Życie i dokonania Marszałka Józefa Piłsudskiego”.
W pierwszej części wystąpił również dr Dariusz Żybort, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, prezentując .”Wilno Marszałka Józefa Piłsudskiego w fotografii”. W ciekawy sposób, chronologicznie, przedstawił na fotografiach miejsca pobytu i zamieszkania Marszałka w Wilnie, opisując historię każdego z nich.
W części drugiej dr n.med. Jan Zygmunt Trusewicz z Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny, przybliżył związki Piłsudskiego z medycyną ”J.Piłsudski i medycyna – co łączy J.Piłsudskiego z medycyną i medykami”. Okazuje się, że od czasów studiów medycznych w Charkowie, udział lekarzy w ucieczce z Cytadeli Warszawskiej i ze Szpitala Psychiatrycznego w Petersburgu poprzez współpracę z lekarzami piastującymi ważne stanowiska rządowe, aż do wykonania testamentu „medycznego” J.Piłsudski był związany z medycyną i medykami.
Dr n. med. Magdalena Grassmann – Kierownik Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przedstawiła miejsce bliskie J.Piłsudskiemu „Druskienniki – ulubione miejsce leczenia i odpoczynku Marszałka J.Piłsudskiego”. Pacjent J.Piłsudski często i chętnie przebywał w jednym z najbardziej popularnych kurortów przedwojennej Polski, gdzie łagodny, ciepły klimat, leczenie i zabiegi lecznicze korzystnie wpływały na jego zdrowie i samopoczucie.
Gość z Wilna dr n. med. Aistis Żalnora Kierownik Muzeum Medycyny Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wileńskiego wystąpił z ciekawym wykładem pt. „Testament medyczny”. Przedstawił historię badań mózgu Marszałka, który po jego śmierci przewieziono do Wilna, celem badań w Instytucie Badań Mózgu profesora Maksymiliana Rosego. Zaprezentował także jeden z nielicznych, dostępnych dziś, egzemplarz Atlasu Mózgu Józefa Piłsudskiego, który wzbudził żywe zainteresowanie uczestników spotkania. Dr Aistis Żalnora jest naukowcem – historykiem medycyny, zajmującym się rozwojem polskiej medycyny w II Rzeczpospolitej w Wilnie.
W przerwie spotkania uczestnicy obejrzeli wystawę przygotowaną przez Bibliotekę Wojewódzką w Olsztynie, która zaprezentowała publikacje związane z Józefem Piłsudskim. Przedstawiony został także wyżej wspomniany egzemplarz monografii „Mózg Józefa Piłsudskiego” „Le cerveau de Joseph Piłsudski” po redakcją prof. Maksymiliana Rosego znajdujący się na stałe w zbiorach Muzeum Historii Medycyny Uniwersytetu Wileńskiego.
DRUGIE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ zgromadziło zainteresowanych tematyką, lekarzy, cieszy udział młodych kolegów pasjonatów historii. Żywa dyskusja jaka wywiązała się wśród obecnych potwierdziła, że osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego życiem i dokonaniami interesują się nie tylko historycy ale również lekarze.
Pani Agnieszka Warakomska-Poczobutt – Dyrektor Biura Wojewody przekazała adres w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i wyraziła zainteresowanie organizacją TRZECIEGO SPOTKANIA MEDYKÓW Z HISTORIĄ w bieżącym roku z okazji Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
SPOTKANIA MEDYKÓW Z HISTORIĄ cieszą się coraz większym zainteresowaniem.
Uznanie i przychylne opinie, jakie otrzymałem po spotkaniu zachęcają do kontynuowania kolejnych wydarzeń związanych z historią medycyny.
Dziękuję wszystkim uczestnikom DRUGIEGO SPOTKANIA MEDYKÓW Z HISTORIĄ i osobom, które zaangażowały się w jego organizację,

dr n.med. Jan Zygmunt Trusewicz

PIERWSZE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przeszłości” Józef Piłsudski.

Rozstrzygnięcia II wojny światowej zmieniły losy mieszkańców Wileńszczyzny i Prus Wschodnich. Jedni i drudzy zmuszeni byli podjąć, jakże trudne dla każdego człowieka decyzje, o przyszłości swojej i najbliższej rodziny. Tym bardziej, że to co było przed nimi, było nieznane, zupełnie nowe i inne. Począwszy od „dachu nad głową” po możliwości pracy i rozwoju zawodowego.
Siedemdziesiąt lat temu przybyli do Olsztyna oraz innych miejscowości Warmii i Mazur lekarze wileńscy. By wyrazić szacunek i oddać honor pionierom medycyny, oraz lepiej poznać nasze zawodowe „korzenie” w dniu 17 września 2016 roku odbyło się PIERWSZE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ „Lekarze wileńscy pionierzy medycyny w Olsztynie”.
Spotkanie rozpoczęły wystąpienia profesorów – historyków Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – Pana Dziekana prof. Andrzeja Szmyta, prof. Witolda Gieszczyńskiego i prof. Romana Jurkowskiego, którzy wprowadzili obecnych w zawiłości historyczne tego okresu i wspomnieli dzieje Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
W pierwszej części wystąpił również dr Daniel Lipski Prezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie.
W części drugiej spotkania w interesujący, wzruszający sposób przedstawiono sylwetki lekarzy, pionierów służby zdrowia w powojennym Olsztynie. Profesor Maria Ankudowicz-Bieńkowska wspomniała swoją matkę – dr Kalinowską-Ankudowicz, dr Leszek Dudziński – doktora Zdzisława Kostrzewskiego a dr Zygmunt Trusewicz – wileńskich chirurgów – dr Jana Janowicza, Jana Rymiana, Mieczysława Pimpickiego oraz Floriana Piotrowskiego. Również w tej części wystąpił dr Dariusz Żybort, który opowiedział o zaangażowaniu Polskiego Stowarzyszenia Medycznego w odnowienie (odrestaurowanie) grobów polskich lekarzy na Wileńskiej Rosie.
W przerwie spotkania, uczestnicy obejrzeli wystawy: fotograficzną „ Miejsca znane i bliskie wileńskim lekarzom pionierom olsztyńskiej medycyny” przygotowaną przez dr Daniela Lipskiego z Wilna i dr Zygmunta Trusewicza oraz wystawę „Medycyna wileńska w II Rzeczpospolitej” udostępnioną przez Główną Bibliotekę Lekarską. Niezwykle interesującym eksponatem okazał się oryginalny dyplom dr wszechnauk medycznych dr Jana Janowicza udostępniony dzięki uprzejmości Dyrektora Muzeum Warmii i Mazur Pani Elżbiety Jelińskiej.
W PIERWSZYM SPOTKANIU MEDYKÓW Z HISTORIĄ uczestniczyli koledzy lekarze, przedstawiciele samorządów medycznych. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin, Zastępca Prezydenta Olsztyna Pan Jarosław Słoma, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego Pani Anna Krakowińska, dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej Pan Andrzej Marcinkiewicz.
PIERWSZE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ stało się znakomitą okazją by nawiązać współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Medycznym na Litwie, rozpoczęło ją uroczyście podpisana Deklaracja przez prezesa W-M IL dr Marka Zabłockiego i prezesa PSM dr Daniela Lipskiego
Wyrażam podziękowanie wszystkim uczestnikom PIERWSZEGO SPOTKANIA MEDYKÓW Z HISTORIĄ i osobom, które zaangażowały się by, jakże wymowna dla nas Polaków data 17 września, była dniem szczególnym w naszej Izbie Lekarskiej.
Uznanie i ciepłe opinie jakie otrzymałem po spotkaniu zachęcają do kontynuowania kolejnych SPOTKAŃ MEDYKÓW Z HISTORIĄ.

Zygmunt Trusewicz

Close Menu