Powołanie Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny

„Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz z pielęgnowania tradycji i ocalania pamięci zbiorowej, która stanowi o przyszłości i wielkości narodu” 

Jerzy Waldorff

   Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam do współpracy w ramach powołanego w dniu 28 czerwca 2017 roku Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny.

Zadaniem Ośrodka będą działania zmierzające do udokumentowania i upowszechniania działalności lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizacji polskiej medycyny na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej.

Zadanie to będzie realizowane między innymi, poprzez:

- gromadzenie dokumentów, pamiątek i innych materiałów o charakterze archiwalnym;

- przygotowanie opracowań i analiz dotyczących historii medycyny Warmii i Mazur;

- udział w działalności naukowej i wydawniczej związanej z zadaniami Ośrodka;

- organizowanie spotkań, konferencji, wykładów i wystaw dla środowiska lekarskiego, studentów kierunków medycznych i innych zainteresowanych historią medycyny;

- udział w wydarzeniach związanych z zadaniami Ośrodka, organizowanych w kraju i za granicą;

- współpracę z organizacjami medycznymi, placówkami naukowymi, placówkami muzealnymi, archiwami, bibliotekami i innymi instytucjami historycznymi.

Wszystkich zainteresowanych działaniami Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny serdecznie zapraszam do współpracy.

dr n.med. Jan Zygmunt Trusewicz
Przewodniczący Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny

Autor: Michał Trusewicz
Autor: Michał Trusewicz
Autor: Michał Trusewicz
Autor: Michał Trusewicz
Close Menu